Preview Mode Links will not work in preview mode

I AM NO MAN podcast

Jul 9, 2018

Kampen fortsätter! Panelen diskuterar liberal-feminism, vit-feminism, glitter-feminism m.m

och det blir många djupa suckar när panelen rantar om de olika frågorna. Vi tar bland annat upp problematiken i TV-serier som Veronica Mars, The Flash och den nya Heathers.

 

Ladda ner avsnittet eller lyssna direkt i din...