Preview Mode Links will not work in preview mode

I AM NO MAN podcast

Nov 8, 2020

Vi snackar allt om utseende: rynkor, hår, längd, muskler och fett. 

Hur skadligt är det egentligen med dessa ideal som finns omkring oss överallt? Kan man ignorera det? Hur vet man vad som är ens preferens? FINNS det ens helt individuella preferenser?

Vi snackar Bridget Jones dagbok, Love Actually, Batmans...