Preview Mode Links will not work in preview mode

I AM NO MAN podcast


Jan 17, 2023

Vi dyker ner i fiktionens tillika realitetens värld och funderar kring ålderskillnader i media och problematiserar fenomenet kring stora - eller små - åldersglapp mellan individer och karaktärer. Det blir allt från vampyrer (eller "atlantians", för att citera Armentrout) till våra egna erfarenheter och preferenser (därav den alternativa titeln). Och såklart mycket, mycket mer, inkrämat på ca 1h 20min.

Ladda ner avsnittet eller lyssna direkt i din mobil!

Följ oss på facebook och instagram där vi heter iamnomanpodcast.

Medverkande: Charlotta, Amanda och Denice. 

Avsnittet spelades in 15 december 2022.

Musiken gjordes av Gonzalo Maldonado.