Preview Mode Links will not work in preview mode

I AM NO MAN podcast

Mar 28, 2023

I det här avsnittet ger vi oss på det pyttelilla och helt okomplicerade ämnet "Religion"!

Vi konstaterar tidigt att vi inte är så jättereligiösa av oss, men innan avsnittet är slut berättar Denice att hon mer eller mindre hakat på en uråldrig "säl-kult" från stenåldern, varpå Lotta vill joina och Amanda...