Preview Mode Links will not work in preview mode

I AM NO MAN podcast

May 11, 2023

På grund av omständigheter finner sig Denice och Lotta ensamma i studion. Dem hittar på ett eget ämne, utan research eller något, och bara kör. Båda jobbar inom museivärlden så det blir ett avsnitt om ämnet i stort: politiken, historien, avgifterna, arbetet och såklart museum vi minns eller önskar...