Preview Mode Links will not work in preview mode

I AM NO MAN podcast


Jan 26, 2022

Nu är vårt smått spontana, smått oförberedda Spiderman-avsnitt här! Vi diskuterar de tecknade serierna, TV-serierna och såklart alla dessa filmer, med en avslutande, spoilertung sektion där vi går igenom senaste No Way Home (ingen fara, vi låter er lyssnare veta när vi kommer in på spoilerterritorium).

Mycket nöje!

Ladda ner avsnittet eller lyssna direkt i din mobil!

Följ oss på facebook och instagram där vi heter iamnomanpodcast.

Medverkande: Charlotta, Amanda, Therése, Selma och Denice. 

Avsnittet spelades in 16 dec 2021.

Musiken gjordes av Gonzalo Maldonado.