Preview Mode Links will not work in preview mode

I AM NO MAN podcast


Nov 28, 2022

Ja, lång titel, men vi berör ju faktiskt alla tre ämnen, så det vore taskigt att lämna något utanför i rubriken.

En destruktiv meteorit kommer lastad med både fiktiva, historiska och potentiella händelser. En salig blandning av TV-spel, dinosaurier och campingdrömmar(?). 

 

Ladda ner avsnittet eller lyssna direkt i din mobil!

Följ oss på facebook och instagram där vi heter iamnomanpodcast.

Medverkande: Charlotta, Selma och Denice. 

Avsnittet spelades in 20 oktober 2022.

Musiken gjordes av Gonzalo Maldonado.