Preview Mode Links will not work in preview mode

I AM NO MAN podcast

Jan 3, 2020

Några dagar sent, men så blir det när man producerar alltför långa avsnitt (se avsnitt 43 om remakes) som fyller upp hela månades podcast-minne.

Ett decennium är till sin ända, och det är dags att blicka framåt. Vi spekulerar i vad 2020 har att dölja i sitt nördiga sköte, alltifrån filmer och tv till spel...